La nova Llei catalana vol reduir les pèrdues i malbaratament a la meitat fins al 2030

El Parlament de Catalunya va aprovar el darrer 4 de març de 2020 la nova Llei catalana de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari amb un consens del 100%. Aquest consens és tant contundent com l’ambició de la llei, que comprèn totes les etapes de la cadena alimentària, amb una visió transversal i multi-actor, i prioritza la prevenció en origen respecte la redistribució d’excedents, a diferència de les lleis a França i Itàlia. En un any les regulacions pertinents seran aprovades per a desenvolupar-la.

La nova llei genera una oportunitat engrescadora per a tots els grups d’interès i agents de la cadena alimentària. Anthesis Lavola pot treballar directament amb vosaltres per aconseguir que la lluita contra les pèrdues i malbaratament alimentari suposi un benefici tan per la vostra activitat com pel medi ambient, aprofitant el millor possible la nostra àmplia experiència en economia circular i eficiència dels recursos.

Font: “Guia per a la implantació d’un Pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries” (2020), Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

OBJECTIU

El principal objectiu d’aquesta llei és aconseguir l’acompliment de l’ODS 12.3: reduir les pèrdues i malbaratament alimentari en un 50% al 2030. A nivell mundial, la FAO estima que un terç dels aliments produïts acaben esdevenint residu cada any. A Catalunya, encara no es tenen dades sobre la magnitud total d’aquesta xifra, però ja se sap que, des de l’etapa de distribució al detall fins als consumidors, el volum anual d’aquest residu és de 262.771 tones. Amb la llei aprovada es pretén quantificar aquesta dada de forma concreta.


OBLIGACIONS

El text final de la llei ha entrat en vigor a partir del 12 de març de 2020. Tot i que s’hi especifiquen els deures que cada agent de la cadena alimentària ha de complir obligatòriament, el Govern tindrà fins a un any per desplegar les regulacions específiques per a aplicar efectivament aquesta llei. A continuació es mencionen algunes de les accions que seran obligatòries en un any:

 • Productors i fabricants: integrar els principis de reducció de pèrdues i malbaratament alimentari a l’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa.
 • Emmagatzematge i distribució: posicionar la marca amb responsabilitat social i ambiental a través d’accions per reduir les pèrdues i malbaratament alimentari i informar als consumidors sobre hàbits de consum responsables, així com fer acords amb proveïdors i altres empreses per a acomplir la priorització de les accions de prevenció.
 • Hotels i restauració:
  • Separar la recollida dels residus orgànics, detectar aquells recursos que es podrien aprofitar i promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
  • Implementar programes educatius per a entitats que operen càterings i menjadors escolars.
  • Facilitar que els consumidors s’enduguin el menjar sobrer sense cost addicional.
 • Administració pública: integrar noves clàusules en els contractes i concursos públics per a prevenir el malbaratament i les pèrdues alimentàries; recollir dades de generació i prevenció de malbaratament i pèrdues alimentàries, i elaborar un Pla Estratègic Català.

La següent priorització d’accions s’aplicarà com a obligació per a tots els agents de la cadena: prevenció del residu, destinació per a consum humà, alimentació animal, valorització material (usos industrials), valorització material (compostatge), valorització energètica (biogàs), altres valoritzacions energètiques i eliminació. A banda, s’estableix un seguit d’obligacions comunes per a tots els agents excepte les microempreses[1]:

Elaborar un PLA ESTRATÈGIC de prevenció i reducció de pèrdues i malbaratament alimentari.

MESURAR i INFORMAR, anualment, els indicadors de seguiment.

QUANTIFICAR la donació d’aliments per a consum humà o alimentació animal.


Quins són els 10 principis per implementar un Pla Estratègic de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari?

 1. Definir els objectius estratègics del pla.
 2. Designar un equip de treball i /o persona responsable.
 3. Descriure els fluxos del procés de producció.
 4. Quantificar les pèrdues i malbaratament alimentari a través d’una sèrie d’indicadors (petjada de carboni, petjada hídrica, etc).
 5. Analitzar les causes i definir les accions de prevenció i reducció.
 6. Identificar punts crítics i definir les mesures correctives.
 7. Formar el personal.
 8. Desenvolupar un sistema de monitorització, documentació i registre.
 9. Comunicar els resultats assolits.
 10. Verificar i actualitzar el pla.

Si voleu activar aquesta transició cap a la lluita contra les pèrdues i malbaratament alimentari i alhora reforçar els aspectes competitius relacionats amb la implantació d’aquesta llei, podeu contactar amb les nostres expertes Susanna Casanovas (Susana.casanovas@anthesisgroup.com) i Berta Mota (berta.mota@anthesisgroup.com).

[1] Amb menys de 10 empleats/des i amb un balanç anual no superior a 2 milions d’euros
COMPARTEIX-HO