Millorem la sostenibilitat a les cadenes de subministrament amb una plataforma col·laborativa
Som el soci oficial d’EcoVadis a Espanya i Amèrica Llatina per a oferir solucions als proveïdors que volen millorar el seu posicionament en la classificació de sostenibilitat EcoVadis.

Què és?

  • La primera plataforma col·laborativa de qualificació de sostenibilitat per a cadenes de subministrament globals.
  • L’objectiu és millorar les pràctiques ambientals i socials de les empreses aprofitant la influència de la cadena de subministrament.
  • L’avaluació EcoVadis permet a les empreses proveïdores focalitzar les seves prioritats en les pràctiques de sostenibilitat.
  • Una plataforma compartida entre comprador i proveïdor que agilitza el procés, redueix els costos i millora la fiabilitat de la informació.

AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS

Es centra en 21 aspectes agrupats en quatre temes:

Medi ambient

Pràctiques laborals i drets humans

Bones pràctiques empresarials

Aprovisionament sostenible

VOLS SABER MÉS SOBRE LA SOLUCIÓ
ECOVADIS PER A PROVEÏDORS?

Clica aquí

Què ofereix?

Assistència al proveïdor per revisar les respostes de forma prèvia al seu enviament al sistema de EcoVadis.

El servei inclou:

· Revisió del formulari un cop emplenat pel proveïdor.

· Breu informe amb comentaris sobre com millorar el format de les respostes.

Objectiu:

· Millorar la consistència dels teus qüestionaris i entendre una mica millor com funciona EcoVadis.

Assessorament complet anual en el procés d’avaluació d’EcoVadis i posterior anàlisi dels resultats obtinguts.

El servei inclou:

· Revisió dels documents del proveïdor

· Formalització del qüestionari

· Desenvolupament d’un Pla de Millora

· Ruta de Sostenibilitat

Objectius:

· Disposar d’un pla d’acció per a la millora continua a curt i mig termini

· Millorar la consistència dels teus formularis

· Entendre millor com funcionen els qüestionaris EcoVadis

Formació dirigida a empreses que ja han respòs prèviament el qüestionari d’EcoVadis i desitgen millorar els seus resultats per a una futura revaluació. La formació es durà a terme a demanda del client.

La finalitat principal no és només millorar el sistema general de gestió de la sostenibilitat de la seva empresa, sinó també comprendre com vincular EcoVadis i altres estàndards que ja han estat implementats anteriorment com ara, entre d’altres, les normes ISO o CDP.

Objectius:

· Millora del coneixement de les preguntes d’avaluació

· Harmonització dels documents que s’adeqüen a les preguntes del formulari

· Identificació d’àrees de millora

· Reconeixement del progrés en matèria de sostenibilitat

Aquesta és la teva opció si el que busques és:

· Millorar la consistència dels teus qüestionaris d’EcoVadis

· Entendre una millor com funciona EcoVadis

· Poder desenvolupar pel teu compte una estratègia de millora

Formació on-line gratuïta dirigida a empreses que responen per primera vegada el qüestionari d’EcoVadis.

· Introducció a EcoVadis

· Metodologia EcoVadis

· Orientació sobre com trobar els recursos previstos per EcoVadis

Aquesta és la teva opció si el que busques és:

· Millorar una mica la consistència dels teus qüestionaris

· Tenir els coneixements bàsics sobre com funciona EcoVadis

Vols més informació?

CONTACTA AMB NOSALTRES!