Proximitat, originalitat i gestió de la informació per al canvi d’hàbits

Només mitjançant la interacció directa i humana amb la ciutadania, accions creatives i amb la tecnologia adequada per a una òptima gestió de la informació, s’aconsegueixen grans resultats i s’optimitzen els recursos disponibles.

Què és?

LV-Sinappsis és una eina tecnològica exclusiva de Lavola per a la planificació, execució i gestió eficient de les campanyes de sensibilització i comunicació, que permet treure el màxim rendiment als recursos disponibles mitjançant funcionalitats específiques per a la coordinació d’equips i activitats i la gestió de la informació. A més facilita un flux bidireccional de comunicació entre els destinataris i l’entitat promotora de la campanya.

AGENTS CIUTADANS


Assignació de tasques, recopilació de dades i informació i registre d'incidències.

AJUNTAMENT O OPERADOR DEL SERVEI


Consulta d'indicadors i seguiment en temps real de la campanya.

COORDINACIÓ


Planificació, gestió, coordinació i seguiment de la campanya.

DADES


Introducció de dades de referència, tant alfanumèriques com geogràfiques.

EXPLOTACIÓ DE RESULTATS


Generació d'informes, tractament de dades i generació de mapes.

Quins avantatges té?

Les funcionalitats que aporta aquesta eina per a qualsevol campanya són:
  • Planificació i programació de les accions de les campanyes.
  • Organització del servei i les tasques de l’equip de treball (client, administrats, coordinador, informadors, etc.).
  • Recull d’informació de cadascuna de les accions que inclou la campanya.
  • Seguiment dels resultats a temps real.
  • Descàrrega de les dades en taules excel per poder analitzar i avaluar els resultats obtinguts.

Una eina versàtil

APLICABLE A TOT TIPUS DE CAMPANYES I ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

ÚS EFICIENT I RACIONAL DE L'AIGUA

CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

SOROLL

QUALITAT DE L'AIRE I CONTAMINACIÓ

TRANSPORT I MOBILITAT SOSTENIBLE

TURISME RESPONSABLE

PARCS I ÀREES NATURALS

DESTINATARIS

CIUDADANIA

COMERÇOS I EMPRESES

VISITANTS I TURISTES

PÚBLICS ESPECÍFICS

Vols més informació?

T’ajudem!

Característiques tècniques

LV-Sinappsis és una aplicació informàtica desenvolupada en entorn web responsive, sobre una base de dades relacional que s’actualitza i completa a temps real amb les dades objectiu introduïdes. La seva ubicació en un allotjament web propi permet una connexió àgil, fiable i senzilla, a través de qualsevol navegador i/o dispositiu electrònic amb connexió a Internet.
L’aplicació LV-Sinappsis compta amb la màxima seguretat i traçabilitat de les dades recollides, gràcies a l’ús exhaustiu de protocols i permisos basats en rols d’usuaris/es.

CAMPANYES

LV-Sinappsis és una eina tecnològica exclusiva de les campanyes de proximitat d’Anthesis Lavola