Memòries

Activant


Memòria de sostenibilitat 2019

Seguim activant un futur més sostenible i sent fidels al nostre compromís de transparència amb els grups de relació. Per això, un any més, publiquem la memòria de sostenibilitat per informar dels fets rellevants de la nostra activitat dins l'àmbit econòmic, social i ambiental.

+

Construint


Memòria de sostenibilitat 2018

Seguim construint un futur més sostenible i essent fidels al nostre compromís de transparència amb els grups de relació. Per això, un any més, publiquem la memòria de sostenibilitat per informar dels fets rellevants de la nostra activitat dins l'àmbit econòmic, social i ambiental.

+

Activant


Memòria de sostenibilitat 2019

Seguim activant un futur més sostenible i sent fidels al nostre compromís de transparència amb els grups de relació. Per això, un any més, publiquem la memòria de sostenibilitat per informar dels fets rellevants de la nostra activitat dins l'àmbit econòmic, social i ambiental.

+

Construint


Memòria de sostenibilitat 2018

Seguim construint un futur més sostenible i essent fidels al nostre compromís de transparència amb els grups de relació. Per això, un any més, publiquem la memòria de sostenibilitat per informar dels fets rellevants de la nostra activitat dins l'àmbit econòmic, social i ambiental.

+

Evolucionem


Memòria de sostenibilitat 2017

Un any més mantenim el compromís de transparència amb els nostres grups de relació publicant la Memòria de sostenibilitat, on informem dels fets rellevants de la nostra activitat dins l'àmbit econòmic, social i ambiental.

+

Compartim


Memòria de sostenibilitat 2016

La memòria informa dels impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants de l’activitat. Complim una dècada exercint el nostre compromís de transparència elaborant la memòria de sostenibilitat.

+

Confiança


Memòria de sostenibilitat 2015

La memòria s’ha elaborat segons la Guia G4 del Global Reporting Initiative i informa dels impactes més significatius que la nostra activitat ha generat durant l’any 2015.

+

ampliant


Memòria de sostenibilitat 2014

La memòria informa dels impactes més significatius que la nostra activitat ha generat durant l’any 2014, des del punt de vista de la sostenibilitat.

+

avancem


Memòria de sostenibilitat 2013

La memòria s’ha elaborat segons la Guia G4 del Global Reporting Initiative i informa dels impactes més significatius que la nostra activitat ha generat durant l’any 2013.

+

equip


Memòria de sostenibilitat 2012

Presenta els principals impactes en matèria de sostenibilitat i les accions portades a terme per a gestionar-les adequadament. Com a novetat, s’ha seguit la nova Guia G4 de GRI.

+

perseverança


Memòria de sostenibilitat 2010-2011

És la cinquena memòria i la primera de caràcter biennal que engloba els anys 2010 i 2011. Amb el format Facebook es pretén integrar la innovació aprofitant les prestacions que ofereixen les xarxes socials.

+

persones


Memòria de sostenibilitat 2009

És la quarta memòria i es presenta en format web, que facilita el seu accés a tots els grups d’interès. És més interactiva i atractiva gràcies a la utilització de les TIC, amb un bloc associat.

+

experiències


Memòria de sostenibilitat 2008

És la tercera memòria que es publica, la més exhaustiva realitzada fins ara. Lavola revalida el grau d’A + atorgat per la GRI, l’organisme internacional de referència en l’elaboració de memòries.

+

proporció


Memòria de sostenibilitat 2007

L’informe proporciona una visió global del desenvolupament econòmic, social i ambiental de l’empresa corresponent al període entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2007.

+

eficients


Memòria de sostenibilitat 2006

Els continguts de la memòria de sostenibilitat corresponen al període entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2006, i és la primera memòria de Lavola.

+

Vols que t’ajudem a fer el teu informe de responsabilitat social o memòria d’activitats?

Clica aquí